: : :PELANGI MALAM: : :

Khamis, 2 Julai 2009

KEPENTINGAN BUDI BAHASA DALAM KEHIDUPAN



Mantan Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi berkata :“Bangsa yang mulia dan terhormat bukan sahaja bangsa yang kaya intelek tetapi kayaDengan sikap berbudi bahasa”Salam perpaduan bertatahkan intan kemesraan saya ucapkan kepada Tuan PenerajuMajlis, barisan panel juri nan bijak bestari, penjaga masa yang setia dengan detikwaktunya, dan seterusnya kulasentana dewan yang ceria di hati tinggi pekerti.Kulawarga dewan yang saya muliakan,Mauduk pidato yang akan saya sampaikan ialah “Kepentingan Budi Bahasa Dalam Kehidupan”. Budi bahasa didefinisikan kepada tutur kata, kelakuan, sopan santun dan tatatertib, akal kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan tercantum dalam kata-kata mulia,dengan kata lain, setiap gerak laku, tutur kata, tata hidup, pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain sebagai peribadi maupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa.Budi bahasa merupakan amalan baik yang perlu ada pada setiap orang agar segalatindakan mereka terpimpin dan tidak menyeleweng dari norma-norma sosial yang dikehendaki dalam masyarakat. Budi bahasa ini penting untuk melahirkan insan yang mulia, unggul dan utopia demi merealisikan misi nasional Negara ke arah wawasan 2020.Sejajar dengan itu, subjek Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam telah diajar di sekoleh-sekolah untuk membentuk generasi muda yang sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka.Kulawangsa dewan penggerak wawasan,Lontaran idea pertama, nilai budi bahasa penting dalam kehidupan untuk melahirkaninsan yang berakhlak mulia.Penerapan nilai budi bahasa yang kukuh akan melahirkan ummah yang berakhlak mulia. Iman al-Ghazali mengatakan “apabila kamu hendak mengenali wajah lihatlah pada cermin, tetapi apabila kamu hendak mengenali diri lihatlah pada wajah”. Kata-kata tersebut mengambarkan betapa keperibadian dan akhlak mulia menjadi tali pengukur kepada setiap individu. Sesungguhnya berakhlak mulia amat dituntut dari sudut budaya, peradaban dan agama kita. Amalan nilai-nilai murni dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kini,bilangan pelajar di negara kita sejumlah 5 juta orang, jika tidak diterapkan dengan nilai nilai-budi bahasa sejak di bangku sekolah nescaya mereka akan menjadi generasi yang akan merugikan negara pada masa kelak. Ingatlah bahawa falsafah hidup yang bertunjangkan budi bahasa pada diri akan mencerminkan susana kehidupan yang harmoni di Malaysia.Kulasentana dewan, kluster ilmuan,Lontaran idea kedua, nilai-nilai budi bahsa penting dalam kehidupan untuk membentuk masyarakat yang taat dan takwa kepada pencipta serta bepegang teguh kepada ajaran agama. Kepatuhan kepada agama dapat membentuk insan syumul yang sentiasa patuh kepada Tuhan dan setia kepada negara. Oleh itu, ibu bapa perlu menerapkan nilai berbudi bahasa yang terdapat dalam doktrin agama masing-masing ke dalam jiwa anak-anak.Insan yang beragama akan menjadi insan yang bertanggungjawab, beriman, dan tahu bersyukur. Tambahan pula, nilai budi bahasa yang berpaksikan agama penting untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu agar kita tidak diibaratkan umpama kambing kecil, meretak tidak memutus tali, berantuk tidak melambung bumi.Inti hanya, nilai budi bahasa amat penting dalam kehidupan kita yang kian sarat diasak oleh pelbagai permasalahan sosial pada hari ini. Profesor DiRaja, Ungku Aziz berkata,“Malaysia yang aman dan damai akan lenyap dalam sedikit masa jika rakyatnya tidak bermoral dan nilai budi bahasa yang kian terhakis dari jiwa mereka”.

Sumber: Minda bahasa.